top of page
Image by Brian Kairuz

Misean & Lèirsinn SBCA

Coitcheann agus Feallsanachd  Aithrisean

Film Photography_edited_edited.jpg
Image by Mara Rivera

Aithris Choitcheann 

Tha gach neach a ’nochdadh Solas Dhè

Feallsanachd Coitcheann

Tha a h-uile cruthachadh de Dhia gun samhail. Dia  is Omnipotent, Omnipresent, Omniscient for He is the Trinity Trinity agus Maighstir nan uile.

Misean

Ag obair làmh ri làimh leis an Tighearna agus Slànaighear Iosa Crìosd tro gach seòrsa conaltraidh a ’brosnachadh sìth agus comanachadh le chèile mar bhràithrean is pheathraichean a dh’ aindeoin eadar-dhealachaidhean

Lèirsinn

A bhith nam miseanaraidhean creideimh, gun chrìochan eadhon gu ìre mhath, a ’ruighinn beatha le gràdh domhainn agus bunaiteach do Dhia agus don Eaglais aige, Aon charactar Caitligeach agus Abstol

Image by Michael Rivera 🇵🇭
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page