top of page
IMG_20220617_140936.jpg

Mu SBCA

Ar n-adhbhar:

  1. A bhith mar soisgeulaichean an latha an-diugh agus miseanaraidhean saidhbear air feadh mòr-thìrean le bhith a ’cleachdadh an eadar-lìn a rèir teagasg na h-Eaglaise Caitligich

  2. Gus a h-uile seòrsa meadhan a chleachdadh gus gràdh ar Tighearna agus Slànaighear Iosa Crìosd a sgaoileadh gu gach neach ge bith dè an creideas, cinneadh, cùl-raon cruinn-eòlasach, inbhe shòisealta agus gnè tro eadar-theachd Carlo Acutis Beannaichte, ar neach-taic agus an Oigh bheannaichte Moire, ar Sancta Dei Genetrix

  3. Gus taic a thoirt do dhreuchd san Eaglais Chaitligeach le bhith a ’cur air dòigh trèanaichean agus tachartasan eile co-cheangailte ri brosnachadh dreuchd agus tagradh

  4. Institiudan, ionadan agus structaran co-cheangailte a stèidheachadh airson rùn agus dìlseachd na h-Eaglaise Caitligiche do Carlo Acutis Beannaichte agus an Oigh bheannaichte Moire

  5. Gnìomh carthannais a dhèanamh airson daoine bochda, trèigte, gun dachaigh, bochdainn, prìosanach, dìlleachdan agus luchd-fulang ana-ceartas sòisealta

bottom of page